navigatie


→ home
→ wandelingen
→ speciaal
→ foto's
→ varia
→ geschiedenis
→ archief
→ contact
→ links
→ halleagenda


21/10 wandeling
27/10 spelletjes
28/10 zuswandeling
14/11 lesbische film
18/11 wandeling
08/12 vrouwen/talent
09/12 zuswandeling

    volg ons!

privacyverklaring


FOTOWEDSTRIJD

NATUUR en VROUW

HALLElesbienne organiseert een fotowedstrijd met als thema "Natuur en Vrouw".
Wij willen vrouwelijke fotografen de kans geven om hun mooiste foto's in te sturen.
Op ons verjaardagsfeest op zaterdag 29 juli 2017 worden de beste foto's getoond.
Alle winnende foto's worden verzameld in een fotoboek.
Doe je mee?

Informatie en afspraken

Deze afspraken leggen de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de fotowedstrijd die HALLElesbienne ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan organiseert.

Het thema "Natuur en Vrouw" mag ruim geïnterpreteerd worden. Er mag een vrouw op de foto staan maar dat is niet noodzakelijk. De foto kan ook een vrouwelijke sfeer laten aanvoelen of een vrouwelijk gevoel van de fotografe uitdrukken.

De fotowedstrijd is toegankelijk voor elke vrouwelijke persoon.
Uitzonderingen: de 3 juryleden zijnde Anne Van Nimmen, Anne-Marie Van den Abbeele en Michèle Van den Heuvel.

Begin wedstrijd: 1 februari 2017. Einddatum toezenden van foto's: 30 juni 2017.
Alleen foto's die toegezonden zijn voor middernacht komen in aanmerking voor deelname. Bekendmaking winnende foto's: zaterdag 29 juli 2017.

Per deelneemster kunnen er maximum 3 foto's binnengestuurd worden.
De foto's mogen kleurenfoto's of zwart-witfoto's zijn. Het formaat is vrij maar een groter formaat zorgt wel voor een betere afdrukkwaliteit.
De foto's kunnen enkel toegestuurd worden via dit emailadres:
annemie_041257@hotmail.com. Annemie bewaakt de geheimhouding.
Rechtstreeks naar HALLElesbienne gemailde foto's worden direct geëlimineerd.

Deelname aan de wedstrijd is gratis.
Deelnemen moet ten persoonlijke titel gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen. Bij de foto's moet de voornaam en de familienaam van de fotografe vermeld worden. Per foto mag ook een titel gegeven worden.

HALLElesbienne zal 3 hoofdprijzen voorzien: de eerste, tweede en derde prijs.
Deze fotografen krijgen een afdruk van hun winnende foto (minimum A3-formaat).
Er zijn ook 3 eervolle vermeldingen.
Deze fotografen krijgen een afdruk van hun foto (minimum A4-formaat).

De deelneemsters van de fotowedstrijd geven HALLElesbienne de toestemming om, zonder vergoeding, de ingezonden foto's te reproduceren en te publiceren en dit zonder tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van HALLElesbienne.

Door aan de fotowedstrijd deel te nemen, gaan de deelneemsters akkoord met de afspraken. De beslissingen van de jury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.

HALLElesbienne kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen.
Een persoon kan van deelname aan de wedstrijd uitsloten worden in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd.

Veel succes!
Anne, Anne-Marie, Michèle en Annemie.

design © 2006 webmaster Dimitri