2017 VERJAARDAGSFEEST 25 JAAR.
Feest 2017

Basisploeg: Martine, Anne, Arlette, Annemie, Bertje, Sonja, Monique, Marleen, Anne-Marie.
Holebihuis Vlaams-Brabant: Tom, Martine en de regenboogparapluutjes.

Feest 2017 Anne
Feest 2017 Arlette
Feest 2017 Marc
Feest 2017 Martine

Speech Coördinatrice (Anne)
Iedereen welkom... op het feest ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van HALLElesbienne!
HALLElesbienne is genieten... Onze naam staat voor toffe activiteiten, leuke contacten, veel informatie, opvang en onthaal. HALLElesbienne staat ook voor veel inbreng door vrijwilligsters. 85 vrijwilligsters hebben meegewerkt in de voorbije 25 jaar. Van harte bedankt! Speciale dank gaat naar onze basisploeg van 9 ijverige vrijwilligsters: Arlette, Annemie, Sonja, Bertje, Martine, Marleen, Monique, Anne-Marie (en ik).
Wij willen het Holebihuis Vlaams-Brabant bedanken voor de logistieke en financiële steun bij de voorbije activiteiten. Ook Cavaria, de holebikoepel Vlaanderen, willen we zeker bedanken voor de ondersteuning en de goede samenwerking gedurende vele jaren. De Provincie Vlaams-Brabant helpt met het Holebifilmfestival in Halle. De Stad Halle heeft een warm hart voor HALLElesbienne en steunt ons bij onze projecten via de Cultuurraad, de Wereldmaand en CC 't Vondel.
HALLElesbienne is opgericht in juli 1992. De eerste activiteit, een wandeling, ging door op zondag 26 juli 1992. Ondertussen is dit verjaardagsfeest activiteit nummer 590. We hebben 255 wandelingen georganiseerd en 337 andere activiteiten. In totaal waren we met meer dan 9.400 deelneemsters. We hebben kunnen rekenen op 85 vrijwilligsters.
HALLElesbienne is super blij ! In 25 jaar is er heel veel veranderd voor lesbiennes. Meer openheid en begrip, de wetgeving verandert in de goede richting. We zijn overgestapt van manueel - analoog naar digitaal. Ja, we zijn allemaal ouder geworden maar we blijven jong van geest! HALLElesbienne organiseerde eerst alleen wandelingen maar dat werd later aangevuld met véle andere activiteiten.
Bedankt aan iedereen die vandaag met ons, HALLElesbienne, mee komt genieten en feesten! Bedankt ook voor de aanwezigheid van Eerste Schepen van de stad Halle Marc Snoeck en Provincieraadslid Martine Lemonnier. Elsie De Greef, journaliste en fotografe van de Pajottenlandkrant zorgt voor het cheese-gevoel.

Vandaag op het programma: Optreden van de Taikidokie's op de Grote Markt van Halle. Receptie. Foto-wedstrijd Vrouw en Natuur: 16 deelneemsters met 47 foto's. Eervolle vermeldingen: Meernimf - De markiezin - Blue motion on a daisy - Vrij als een vogel. Winnende foto's: Have a look - Natuurverdriet - Een (ogen)blik. Kunst-Expo: 14 deelneemsters met 30 werken. Zeer creatieve inbreng! De genres schilderen, tekenen, fotografie, beeldhouwen, literatuur en poëzie komen aan bod. Bedankt alle kunstenaressen om hun verbeelding en/of gevoelens uit hun scheppende activiteit met ons te delen.
Powerpoint-Presentatie 25 JAAR HALLElesbienne in de Taverne.
Duik in de archieven van HALLElesbienne.
Een kadootje voor iedereen.
Feest-etentje en fuif!

Speech van (H)ALLE lesbiennekes (Arlette)
Anne, wacht even... Wij, alle lesbiennekes van HALLElesbienne, willen jou bedanken voor alles wat je doet als coördinatrice. HALLElesbienne is vooral een plaats waar we elkaar kunnen ontmoeten en waar het leuk is! Jij zorgt al 25 jaar voor HALLElesbienne en daarom... een dikke kus van ons allemaal en je krijgt van ons ook nog een boeket mooie rozen. Bedankt!

Speech van de Eerste Schepen van Halle (Marc Snoeck)
Geacht provincieraadslid, Geachte collega’s uit het college en de gemeenteraad, Geachte voorzitster en bestuursleden van HALLElesbienne, Beste dames en heren,
Vooreerst wens ik burgemeester Dirk Pieters te verontschuldigen daar hij met vakantie is in het buitenland. Via deze weg wil hij echter graag zijn persoonlijke felicitaties overmaken aan de jubilerende vereniging. Ik wil mij hierbij ook zeer graag aansluiten en jullie van harte gelukwensen met jullie zilveren verjaardag. 25 Jaar geleden werd HALLElesbienne boven de doopvont gehouden en tot op vandaag ontplooien jullie een bijzonder actieve en dynamische werking. Ik heb het voorrecht gehad om aanwezig te kunnen zijn – samen met mijn echtgenote - in de lokalen op Stroppen bij de viering van jullie 20ste verjaardag. Op die manier heb ik de werking van jullie vereniging wat beter leren kennen. Wat mij onmiddellijk opviel was de grote inzet en de zeer talrijke en erg gedifferentieerde werking die jullie gedurende al die jaren ontplooid hebben. Tot mijn verbazing stelde ik echter ook vast dat jullie toen nog geen lid waren van de Halse Cultuurraad. Dit euvel is ondertussen echter rechtgezet en dit met recht en rede, daar vele andere verenigingen zeker en vast niet dezelfde actieve werking kunnen voorleggen, zoals jullie dat vandaag de dag nog steeds doen. Mag ik in dit verband trouwens de vereniging en de webmaster een extra pluim geven voor de zeer up-to-date en de mooi verzorgde website. Bij een verjaardagsfeest van een jubilerende vereniging gaat onwillekeurig steeds de gedachte uit naar degenen die het enthousiasme en de moed hadden om een vereniging uit de grond te stampen. Vooral dit laatste geldt natuurlijk extra voor een vereniging zoals die van jullie. Het samenbrengen van…, ontmoetingen organiseren en het opzetten van activiteiten van en voor vrouwen die van andere vrouwen houden, is uiteraard minder evident dan het opstarten van een andere socio-culturele vereniging. Er werd uiteraard de laatste 30 à 40 jaar een hele weg ten goede afgelegd, maar tot op vandaag blijft er toch nog steeds veel werk aan de winkel om de hoofden en de harten van de mensen te veroveren om alzo het nodige respect en gelijkwaardigheid te verkrijgen. Ik weet niet of deze pioniers vandaag aanwezig zijn, maar zij verdienen alleszins ons allergrootste respect en ons applaus voor hun durf, onbaatzuchtige inzet en doorzettingsvermogen. Ik vermoed trouwens dat de stichters van deze vereniging nooit zullen gedacht hebben dat de aftrap van de viering voor hun 25ste verjaardag zou gebeuren vanop de Grote Markt van Halle en dit met groot en oorverdovend tromgeroffel. Men kon er vandaag alleszins niet naast nakijken dat jullie bestaan. Hoewel we in de westerse wereld zeker en vast reeds een heel stuk verder staan in de gelijkberechtiging van homo’s en lesbiennes wanneer we dit plaatsen ten opzichte van vele Afrikaanse en Aziatische landen, blijft waakzaamheid natuurlijk toch geboden. (...) Vanuit het Halse stadsbestuur trachten wij met onze bescheiden middelen ons steentje bij te dragen voor een holibi-vriendelijke stad. Tijdens de november wereldmaand wordt er telkens i.s.m. jullie een lesbiennefilm gedraaid en een bijhorende activiteit georganiseerd. We doen telkens ook mee aan de actie inzake zichtbaarheid door de holibivlag en –spandoek te hangen aan het Halse stadhuis, ook de erkenning van jullie vereniging door de cultuurraad past eveneens in dit kader. Ik zou graag willen afsluiten met enkele zinnen uit het prachtige lied De steen van Bram Vermeulen.
“Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat, door het verleggen van die ene steen, de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan."
Ik denk dat jullie met jullie vereniging zo een steen hebben verlegd en in naam van het ganse stadsbestuur wens ik jullie dan ook naar de toekomst alle succes toe die jullie verdienen. Hartelijk dank voor uw aandacht. Marc Snoeck, Eerste schepen, 29 juli 2017.

Artikel en foto's Elsie De Greef
Editie Pajot van 30/07/2017