2022 VERJAARDAGSFEEST 30 JAAR.
Feest 2022

Basisploeg vlnr: Anne, Arlette, Monique, Martine, Anne-Marie, Marleen, Bertje, Sonja, Annemie.

speech1 Speech Coördinatrice (Anne)
Iedereen welkom... op het feest ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van HALLElesbienne! HALLElesbienne is genieten... Onze naam staat voor gezonde activiteiten, leuke contacten, veel informatie en een gezellig onthaal. Onze naam staat ook voor goed en veilig voelen, niet beoordeeld of gediscrimineerd worden en te kunnen bijleren en groeien.
HALLElesbienne is blij! In 30 jaar is er heel veel veranderd voor lesbiennes. Meer openheid en begrip, de wetgeving verandert in de goede richting. De stad Halle, de provincie en veel andere besturen/instanties staan nu veel opener tegenover Holebi’s - nu LGBTI+ (LGBTI+ is een verzamelterm die staat voor lesbisch, homo, biseksueel, trans- gender en intersekse. De '+' in LGBTI+ staat voor de vele andere genderidentiteiten, genderexpressies en seksuele voorkeuren die daarnaast bestaan en ook voor mensen die nog op zoek zijn of twijfelen). Technologisch is er ook veel veranderd: 30 jaar geleden hadden we geen website, geen GSM en geen Facebook. Nu doen we vlot mee met de nieuwe technologie. Voor iedereen is het nu ook eenvoudiger geworden om informatie op te zoeken.
Geschiedenis… HALLElesbienne is opgericht in juli 1992. De eerste activiteit, een wandeling, ging door op zondag 26 juli 1992. HALLElesbienne organiseerde eerst alleen wandelingen maar dat werd later aangevuld met véle andere activiteiten. Ondertussen staat de teller van de activiteiten op nummer 665. In totaal waren we met meer dan 10.800 deelneemsters. We hebben kunnen rekenen op 95 vrijwilligsters.
Bedanken… Wij willen het Holebihuis Vlaams-Brabant, nu Unique bedanken voor de logistieke en financiële steun. Ook Cavaria, de koepel van LGBTI+ Vlaanderen en Brussel, willen we zeker bedanken voor de ondersteuning en de goede samenwerking gedurende reeds vele jaren. De Provincie Vlaams-Brabant helpt ons met het Holebifilmfestival in Halle. De Stad Halle heeft een warm hart voor HALLElesbienne en steunt ons bij onze projecten via de Cultuurraad, de Wereldmaand en CC 't Vondel.
Nog meer bedanken… HALLElesbienne staat ook voor veel inbreng door vrijwilligsters. 30 vrijwilligsters hebben meegewerkt in de voorbije 5 jaar. Van harte bedankt! Alle vrijwilligsters krijgen van ons een kadootje!
Speciale dank gaat naar onze basisploeg van 9 ijverige vrijwilligsters: Arlette, Sonja, Martine, Bertje, Annemie, Marleen, Monique, Anne-Marie (en ik). Zij verdienen een dikke pluim én een klein extra kadootje.
Foto-Presentatie 30 JAAR HALLElesbienne. Van de beginperiode zijn er minder foto's - nu is alles digitaal. Eén foto per activiteit van alle activiteiten gedurende 30 jaar. Veel kijkplezier!
Programma… Onze receptie is gratis natuurlijk. Eten van 18:30 tot 20:30 lekker buffet. 30 euro voor 30 jaar, de rest leggen we er bij voor jou. Drankjes zijn niet inbegrepen maar daar zorgen de lieve mensen van Start65 wel voor. Gratis fuif om 21:00 met onze huis-DJ Anja. Women only.
Bedankt aan iedereen die vandaag met ons, HALLElesbienne, mee komt genieten en mee komt feesten!
Bedankt voor de aanwezigheid van Marc Snoeck, burgemeester van de stad Halle, van Martine Lemonnier, ere-provincieraadslid van de provincie Vlaams-Brabant, van Michiel en Wim van Holebihuis Vlaams-Brabant Unique, van Hans van Cavaria, en van Hilde van lesbiennegroep Fuchsia.

speech2


Speech van (H)ALLE lesbiennekes (Arlette)
Anne, wacht even... Wij, alle lesbiennekes van HALLElesbienne, willen jou bedanken voor alles wat je doet als coördinatrice. HALLElesbienne is vooral een plaats waar we elkaar kunnen ontmoeten en waar het leuk is! Jij zorgt al 30 jaar voor HALLElesbienne en daarom... een dikke kus van ons allemaal en je krijgt van ons ook nog een mooie plant voor je tuin.

speech3 Speech van Marc Snoeck, Burgemeester van Halle
Beste voorzitster en bestuursleden van Halle Lesbienne,
Beste aanwezigen,
Vooreerst wil ik jullie van harte proficiat wensen met jullie 30ste verjaardag. Ik was samen met mijn echtgenote aanwezig op jullie feest voor jullie 20ste verjaardag in de lokalen op Stroppen. Ik had ook het voorrecht om aanwezig te zijn op jullie 25ste verjaardag, dat niet alleen met veel tromgeroffel werd aangekondigd op de Grote Markt te Halle, maar ook nog eens met een tentoonstelling en uiteraard – hoe kan het ook anders – aansluitend een feest, hier in de lokalen van start 65. En kijk, ondertussen zijn we weer 5 jaar verder, en heb ik opnieuw het voorrecht om een klein woordje te zeggen op de viering van jullie dynamische vereniging, hier in start 65. Blijkbaar een plek waar jullie telkens met open armen worden ontvangen en waar jullie zich dus thuis voelen. Ditmaal mag ik jullie echter toespreken als burgemeester van Halle, de vorige keer was het als schepen.
Ik ben oprecht blij en fier dat een vereniging zoals die van jullie bestaat en dat die gedurende al die jaren een zeer actieve werking aan de dag heeft gelegd. Jullie creëren de mogelijkheid dat vrouwen die van vrouwen houden elkaar in alle vrijheid kunnen ontmoeten om samen met hen en voor hen activiteiten te organiseren. Hiermee scheppen jullie tevens de mogelijkheid dat meisjes of vrouwen die met hun seksuele geaardheid in de knoop zitten en niet weten wat ze hiermee moeten aanvangen bij jullie terecht kunnen in een veilige en vriendschappelijke omgeving.
Samen met andere holebiverenigingen timmeren jullie gestaag aan de weg voor een meer tolerantere en een meer open samenleving op alle vlakken. Als burgemeester, maar ook vanuit het ganse stadsbestuur, kunnen we dit alleen maar toejuichen en ondersteunen. We wensen dit ook uitdrukkelijk te doen. Elke jaar hangen we tijdens de Holibiweek getrouw de regenboogvlag uit aan de gevel van ons stadhuis, organiseren we tijdens de november wereldmaand in samenwerking met jullie een lesbienne-filmavond. Spijtig genoeg is dit natuurlijk de voorbije twee jaar niet meer kunnen doorgaan wegens de gekende coronaperikelen. De voorbije periode is niet alleen zeer moeilijk geweest voor vele mensen, maar ook voor het verenigingsleven in het algemeen. Ik kan mij trouwens indenken dat ook voor jullie vereniging, die het vooral moet hebben van ontmoeting, gezelligheid en vriendschap, het een zeer zware periode is geweest. Ondertussen – en dat is nieuw – hebben we ook nog deze legislatuur twee zebrapaden in de Holebikleuren aangelegd. Dit zijn natuurlijk allemaal maar symbolische daden, maar we willen als stad hiermee toch een duidelijk statement maken. In onze stad is er geen plaats voor discriminatie op basis van ras, kleur, religie, seksuele voorkeur of herkomst. Als we de situatie in vele Afrikaanse en Aziatische landen bekijken en we zien ook de terugdraaiende ontwikkeling in het grootste democratische land ter wereld, de Verenigde Staten van Amerika, dan beseffen we maar al te goed hoe broos sommige verworvenheden zijn. Waakzaamheid en verzet blijven dus ook anno 2022 verder noodzakelijk. Spijtig genoeg heb ik identiek dezelfde zin ook moeten zeggen in 2017, op de viering van jullie 25-jarig bestaan.
Graag wil ik echter afsluiten met de voorzitster en de bestuursleden van jullie vereniging die met veel volharding en met veel inzet deze vereniging, die 30 jaar geleden werd opgericht, tot op vandaag draaiende te houden, van harte te danken. Ik wens jullie verder nog een zeer mooie en actieve toekomst toe, met vele wandelingen, etentjes, gezellige bijeenkomsten, fuiven en af toe een statement waarop jullie de samenleving nog eens wijzen op het feit vrouwenliefde in de eerste plaats liefde is. Ik dank jullie voor jullie aandacht en het applaus is dus helemaal voor jullie zelf.